Kommunikasjon

Foresattportal
 
Vi i Flåklypa tar kommunikasjon med de foresatte på alvor. Hos oss finner du ingen lapper liggende i hyllene, eller får en viktig beskjed mens du stresser ut døren! Flåklypa bruker Vigilo Barnehage som kommunikasjonsystem som gir en unik kontakt mellom barnehagen og de foresatte. 
 
Alle foresatte hos har sitt unike brukernavn og passord, som logges på elektronisk via nettsiden til barnehagen der de har tilgang til internett. Her får de oversikt over all informasjon som er registrert og kan legge inn ny informasjon om barnet sitt. 
 
I foresatt portalen får man tilgang til all relevant informasjon om barnet som for eksempel: Dag -og ukeplaner, aktiviteter, ukes meny, ferie, når barnet har sovet, bleieskift og dagsrapporter med bilder fra aktivitetene. Meldinger blir også lagt ut her, og kan om ønskelig også varsles via sms eller epost. Foresatte sender også meldinger tilbake til barnehagen gjennom systemet.  
 
Portalen kvalitetsikrer  og lagrer all informasjon om barna. 
 
 
Intern kommunikasjon og dokumentasjon
 
Gjennom Vigilo får personalet i barnehagen frigjort tid fra daglige administrative rutiner. Barna sjekkes enket inn og ut ved å berøre bilde av barnet på en touchskjerm som er installert på begge avdelinger i barnehagen. Dette gjør at systemet har full oversikt over historikken på når barna blir levert og hentet. 
 
På samme måte gjøres registering av gjøremål, påminnelser, sovetider, bleielister, matlister slik at dette kan rapporteres og dokumenteres. Alt som er registrert i systemet er søkbart og kan brukes som dokumentasjon. På denne måten har alle som jobber i barnehagen lett tilgang til all relevant informasjon om barna. Daglige kooridineringmøter reduseres, og personalet får mer tid sammen med barna. Dette gjør Flåklypa til et attraktivt sted å jobbe!