Kontakt oss

 
Styrer i Flåklypa barnehage heter Kristoffer Guldberg. Kristoffer er utdannet førskolelærer ved HiO, hvor en del av studiet ble tatt ved QUT i Brisbane, Australia. Etter endte studier jobbet han som miljøterapeut, med mye fokus på kursing i relevant lovverk og vedtak knyttet opp mot dette lovverket. De siste 4-5 årene har Kristoffer jobbet som pedagogisk leder, hvor han den siste tiden hadde ekstra administrativt ansvar i barnehagen. Fra og med 1/2 2019 er Kristoffer styrer i Flåklypa barnehage. 
 
Velkommen til oss!  
 
 
Adresse:
Flåklypa Barnehage
Fürstveien 46
1367 SNARØYA
 
Telefon: 67 12 51 73
 
post@flaaklypa-barnehage.no
Org.nr.:973598430