Kontakt oss

Styrer i Flåklypa Barnehage er Kristina Holte Hofbauer.
Hun har førskoleutdanning med fordypning i organisasjon og ledelse fra HIO, i tillegg har hun studert spesial pedagogikk på UIO. Hun har lederutdanning for styrere på master nivå, og "Veiledning av systemrettet arbeid i skole og barnehage" fra UIS og "Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogsik personale" fra Hioa. Kristina har 13 års erfaring fra barnhagedrift som pedagogisk leder/ styrerassistent/ styrer og faglig leder. Barnehageåret 2017/2018 delta hun på PBLs nasjonale ledernettverk. 
 
 
Adresse:
Flåklypa Barnehage
Fürstveien 46
1367 SNARØYA
 
Telefon: 67 12 51 73
 
Epost: flaklypa@barnehage.no
Org.nr.:973598430