Barnehagedagen 2019

Hvert år markerer barnehagene i Norge barnehagedagen. Dette er en viktig markering, og en fin dag for å promotere det vi holder på med i løpet av en travel hverdag. Hos oss er det ingen tilfeldigheter, og vi er stolte av å vise frem det vi har troen på.

Her i Flåklypa barnehage har begge avdelingene jobbet målrettet inn mot barnehagedagen. Vi har den siste tiden hatt fokus på kroppen, og hatt mye "læringsrik moro" utifra det. 
Som en liten "spin off" fra tema kroppen, har barna på stor avdeling vist stor interesse for barne TV-programmet "Labyrint", som går på NRK super. Vi ønsket å ta barnas interesser på alvor, og lage et opplegg rundt nettopp TV-programmet "Labyrint" i forbindelse med barnehagedagen. 
Her i Flåklypa er vi nemlig veldig opptatt av å ta barnas medvirkning på alvor, og vi legger mye i å realisere barnas gode ideer og tanker.

På liten avdeling har de hatt fokus på sansene, og laget mye spennende i tråd med det. De minste lærer masse av å føle og kjenne seg frem, og prøve å sette ord på det de opplever. De voksne utforsker sammen med barna, og bygger opp under alle de spennende oppdagelsene.   

Under ligger en artikkel som handler om hvordan avdeling Reodor Felgen jobbet inn mot barnehagedagen, og som forteller om viktigheten av å ta barnas interesser på alvor. Artikkelen er også sendt inn til nettsiden www.barnehage.no 

 

Mvh
Alle i Flåklypa barnehage

Bilder

Filer