Språkløyper i barnehagen

En av Flåklypas store satsninger for 2018 er Språkløyper.

Leseaktiviteter er viktig og gir så mye! Det gir; nærhet og felles opplevelse, språkbruk i en meningsfull sammenheng ”Der-og-da”-språk, språkforståelse og ordforråd, felles kulturelle referanser, språkbruksmønstre, skriftspråkserfaringer, leselyst og fantasi og magiske øyeblikk.

Denne våren skal vi fokusere på ulike måter å lese på;
- Gjentatt lesing – gir tilgang til forståelse og fordyping for alle barna
- Å lese bilder – lar barnas blikk og interesser styre meningsskapingen
- Konkreter - for å forankre forståelsen for de yngste, og for å bygge bredde og dybde i vokabularet for de eldre
- Lesing med lesestopp – utvidende samtaler
- Leselogg – gir oversikt over hvem som deltar, hvilke
bøker og lesemetoder som engasjerer, og på hvilke måter barna deltar

Forberede språkstimulerende leseaktiviteter handler om å;
- etablere barnai lesegrupper på bakgrunn av språklig mestring, interesser og leseerfaring
- velge bok på forhånd med tanke på lesegruppa
- finne et ”skjermet” sted
- sette av tid til lesing velge lesemåte

Det er stort med bok, og høystlesning er magi:-)

Les mer på: http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614

Bilder

Filer