Være Sammen Programmet

”Være Sammen” programmet omhandler egentlig ALT vi gjør i løpet av dagen; Hvordan vi leker sammen, hvordan vi hjelper hverandre, hvordan vi snakker sammen, hvordan vi takler konflikter og utfordringer. Vi voksne har altså en veldig sentral rolle i å være tilstede, og veilede barna der det trengs. Det er lov å være ulik, men det er likevel viktig å godta hverandre for den man er.

Regnbueløven er en sentral verdibærer i programmet Være sammen. Regnbuen symboliserer det mangfoldige og barnets liv og efaringer, mens løven står for innlevelse, empati og ansvar.

Regnbueløven står på et synlig sted i barnehagen og "overvåker barnehagen" med sin gode hensikt.

Regnbueløven tas frem av den voksne under en samling eller en situasjon hvor det er viktig å beslutte noe, gjerne på bakgrunn av løveloven.

Det er også figurer og fortellinger med i programmet som vi bruker når vi henvender oss til barna

S – Se andre og bli sett av andre (observasjon)

K – kjenne hvordan andre har det, og hvordan du har det selv (empati)
A – akseptere andre og akseptere seg selv

T – tilgi andre og vise tillit, tilgi seg selv og inngi tillit hos andre

T – være trygg og gjøre andre trygge

 

Kan du løveloven?              Ser du en som plages?
Jeg skal være meg,               Det er ikke bra!
men gi plass til andre,           Alle må stå sammen
slik at de blir seg,                  om å si i fra!
bry meg om en annen,          Alle barn på jorden
hjelpe når jeg kan.                 har den samme rett
Slik blir livet bedre                 til å være trygge
for barn i alle land.                 og til å være sett.