Satsningsområder

Flåklypa har helt fra starten vært en nyskapende barnehage som drives med fokus på ernæring = sundt og godt, fysisk aktivitet, nærmiljøet og barns sosiale utvikling.

Satsningsområdene våre er grunnstenene i barnehagens drift og ivaretas i årsplanen "Være Sammen gjennom lek, læring og lykke" og i den pedagogiske platformen. 

Hvordan "satser" vi?

Satsningsområdet sosial utvikling vektlegges barnehageåret 2016/2017, med hovedfokus på "Være sammen" kompetansehvingsprogrammet, i kombinasjon med veilederen "Barns trivsel, voksnes ansvar" .
Målet er å øve opp evnen til å vise empati, øve opp evnen til å lytte, samarbeide og løse problemer, og sist men absolutt ikke minst, gi barna tro på seg selv og egne ferdigheter.

Vi tenker «Være sammen» programmet som en kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen.
Det gjelder både den enkelte ansatte og personalet samlet.
 
Målet er å forbedre læringsmiljøet & kvaliteten i barnehagen når det gjelder tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende atferd og relasjonsbygging på alle nivåer.
Et felles «språk», en felles «standard». Trygghet og organisasjonslæring i form av kompetanse både for faglærte og ufaglært. 

Bilder

Filer