Barna i barnehagen

Vi har blitt invitert inn i et spennende prosjekt som omhandler den viktige overgangen fra hjem til barnehage. Denne våren inviteres nye barn med foreldre inn i barnehagen og de vil få hver sin utgave av boken "Barn i barnehagen", som en slags forberedelse før oppstart og tilvenning i august. 

De aller fleste barn begynner i barnehagen i ett- til toårsalderen. En bok fra barnehagemiljøet kan være en hjelp når barnet skal forberedes. Foreldre og barn kan se og snakke om barn som leker, sitter rundt bordet, som blir påkledd i garderoben osv. Hele familien kan få et lite innblikk i noe av det barnehagebegynneren vil oppleve. Når man snakker sammen om hendelsene på bildene, vil situasjoner og begreper fra barnehagen begynne å få et innhold for barnet. For eksempel det at barna sover ute i vogna ved siden av de andre barna, at de vasker hendene før det skal spises, at voksne leker og trøster. På samme måte som boken kan forberede, kan bildene hjelpe til når dagens hendelser skal snakkes om hjemme. Teksten i en pekebok skapes av dem som ser i boken. Det som skaper interesse hos barnet er det som skal være utgangspunktet for samtalene.

Bilder

Filer