#VærRaus Høstfest

10 oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse #VærRaus.

På høstfesten 18/10 invitere alle i "Flåklypa familien" til å sette ord på det å være raus mot seg selv og andre:-) Resultatet ble flotte #VærRaus trær på avdelingene.

Vil dere være rause med oss?
Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. 
Årets tema er «Vær raus». Målet er å bevisstgjøre barn på hvordan de kan være rause mot seg selv og andre – og derigjennom styrke både sin egen og andres psykiske helse. Dette er et viktig stykke arbeid, både i barnehagen & hjemme!
Fra vi markerte verdensdagen for psykisk helse 10/10 og frem til høstfesten i barnehagen 18/10, vil vi at alle i "Flåklypa familien" skal sette ord på det å være raus mot seg selv og andre. «#VærRaus» bidragene skal samles på en vegg i barnehagen og legges inn i barnehagens psykososiale handlingsplan «Være sammen. En handlingsplan mot mobbing, for vennskap» (2016-2020) 

Hva fremmer god psykisk helse hos barn? Som voksne er det viktig at vi gir barn gode erfaringer med sine medmennesker, i første omgang med sin familie og venner. Gjennom å få en overvekt av erfaringer med positive opplevelser vil barnet reagere på negative opplevelser med å fortelle om det de opplever og be om hjelp til å løse det sammen med voksne de kjenner seg trygge på.

Organisasjonen Voksne for barn har laget ti foreldrevettregler som kan være nyttige å tenke over;
1. La barnet protestere uten å føle deg avvist.
2. Vent ikke at barnet alltid skal være blid og glad. 
3. Gi ikke etter overfor barnet bare for å unngå bråk. 
4. La barnet føle at det er viktig. 
5. Vær sannferdig overfor barnet. 
6. Hold avtaler med barnet. 
7. Skrem ikke barnet unødig. 
8. Le med og ikke av barnet. 
9. Gi ros. Positiv støtte styrker barnets selvfølelse og skaper pågangsmot. 
10. Husk at du er et forbilde for barnet.


Vær raus mot deg selv og andre!

 

Bilder

Filer