Årsplaner

Årsplanen 2017/2018

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges opp, dokumenteres og vurderes.

Årsplanen gir en oversikt over våre planer og prioriteringer gjennom året, og innsikt i våre mål og metoder. Årsplanen konkretiserer de ulike fagområdene i rammeplanen, som er beskrevet i vår Pedagogisk plattform for Flåklypa barnehage 2015-2020.

Årsplanen for barnehageåret 2017/2018 er ferdig utarbeidet, og fastsatt av Su.

Barnehageåret 2017/2018 tillegges satsningsområdet, Barns sosiale utviling, et ekstra fokus gjennom Være sammen Programmet.
"Være sammen" programmet er fortsatt en viktig statsning under barns sosiale utvikling, med særlig fokus på utfordrende atferd, relsjonsbygging og tilslutning felles verdier.
Programmet skal hjelpe ansatte i barnehagen og foreldrene til å utvikle en autoritativ voksenrolle overfor barna, og utvikle gode relasjoner og medvirkende barn. Vi viderefører også arbeidet med barns selvbilde og mestring. Vi ønsker å styrke og videreutvikle et positivt selvbilde hos barn. Barn trenger oppmuntring, og tilrettelagte muligheter for selv å se at det lykkes. «Det barnet kan mestre med kyndig hjelp i dag, kan det mestre alene i morgen» (Lev Vygodsky)

Nytt av året er arbeidet med Språkløyper. Målet for Språkløyper er å styrke barn sine språk-, lese- og skriveferdigheter. Målsettingen skal bli nådd ved hjelp av kompetanseutvikling hos ansatte i barnehage, gjennom arbeid med nettbaserte, gratis utviklingsressurser på www.sprakloyper.no. Utviklingsressursene deles inn i 4 deler; Språk og leseaktiviteter, språkhverdag, språkvansker og overgang barnehage-skole.

 

Bilder

Filer