Ledig stilling

Flåklypa søker ny styrer og ny barnehagelærer omgående

Lenke styrer; 

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=130672359

Lenke barnehagelærer;


I Flåklypa tar vi faglig utvikling på alvor, både av faglærte og ufaglærte. Vi mener at høy personaltetthet, stabile og kompetente voksne gir tydelig retning i arbeidet med kvalitet og innhold til barnas beste. 

Flåklypa barnehage omtales som barnehagen med det store hjertet, der lek, læring og lykke står i fokus. -Lek er barns viktigste aktivitet. -Læring gjennom lek, er grunnlag for utforsking, undring, spørsmål og refleksjon. -Lykke handler om gode relasjoner til andre, glede og mestring i hverdagen, og om en barnehagehverdag med varme, grensesettende voksne som støtter, bekrefter og ser hvert enkelt barn. 

Hvorfor velge oss, Flåklypa fremfor andre barnehager?
 • Først & fremst; Menneskene! Varme, entusiastiske og tilstedeværende medarbeidere, ledere og eiere. 36 fantastiske barn og engasjert foreldre.
 • Høy pedagogtetthet med erfarende pedagoger med diverse videreutdanning,og stort fokus på kompetanseheving av faglærte ogufaglærte.
 • Et godt psykososialt arbeidsmiljø og en orgnisasjonskultur preget av yrkesstolthet, "raushetsplikt" og "Heia- kultur".
 • Sosiale happenings med fokus på glede og samhold, som bla. teambuildning i klatrepark, NM i fotball for barnehager, curling/bowling, høstfest, julebord, sommertur, fredagspils m.m.
 • Engasjerte eiere med fokus på personalet som barnehagens viktigste ressurs.
 • Flåklypa, en liten enhet, som gir god oversikt og nært samarbeid på tvers av avdelingene.
 • En hverdag med mye glede, humor og stor rom for dele egne interesser.
 • En hverdag med der du får igjen det du gir.

Vi kan tilby deg:
 • en god og trygg arbeidsplass i et hyggelig miljø
 • veiledning, fagkvelder og aktuelle kurs
 • engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet og kompetanse
 • nettbasert barnehage www.vigilo.no  - brukes i dokumentasjon, samarbeid mellom hjem og barnehage, og til kommunikasjon internt i personalgruppen.
 • konkuransedyktige bestemmelser
 • Flåklypa barnehage er medlem av PBL

Ønsker du en hverdag fyllt av mening, mestring og moro, 

under visjonen "Flåklypa, barnehagen med det store hjerte; lek, læring, lykke"? 

Liker du mennesker? Da er Flåklypa barnahage arbeidsplassen for deg! 

Les mer om oss på www.flaklypa.no, og ta gjerne kontakt for mer informasjon. Noen arbeidsplasser må oppleves. Er du interessert? Litt nysgjerrig? Velkommen innom oss!


Flåklypa Barnehage v/ Kristina Hofbauer
Fürstveien 46
1367 SNARØYA
Telefon: 67 12 51 73
Epost: post@flaaklypa-barnehage.no Web: www.flaklypa.no

Bilder

Filer