Barns sosiale utvikling

Flåklypa jobber aktivit for at barna skal være lykkelige og trygge på seg selv. Barnehagen har et miljø som er preget av varme og trygghet. Hos oss har alle venner og vi hjelper barna til å vise omsorg, trøste, hjelpe, støtte og rose hverandre. Barnas oppfatning av seg selv skapes i samspillet med de voksne. Derfor er det viktig at vårt personale er gode eksempler for barna og hjelper dem til å tørre og utfordre egne grenser. 
 
Våre faste rutiner gir barna trygghet, og med orden og rutine i hverdagen vet barna hva de kan forvente, og usikkerhet og frykt reduseres. Vi setter klare og fornuftige grenser for barna, og er konsekvente.   
 
Vi jobber aktivt med at barnas stemme skal bli hørt og tar barnas interesser på alvor. Vi involverer alle i fellesskapet i barnehagen, lar barna ta del i det daglige arbeidet og oppmuntrer de til å ta egne valg.