Nærmiljøet

Området rundt Flåklypa gir fantastiske muligheter for barna. Barnehagen er omgitt av kyst og sjø, grøntkorridorer gjennom boligområdene, stier, løyper og store grøntarealer. 

Vi er opptatte av å gi barna allsidige inntrykk fra turer i nærmiljøet og bruker tid på at de skal bli godt kjent så de føler seg trygge i eget miljø.  
 
Vi har Furst Brygge liggende 2 minutter fra barnehagen som er flittig brukt i sommer månedene for lek, vassing, og svømming. For de miste barna er andedammen i Ropernveien favorittutflukten gjennom året. Vi bruker kirkestuen, går på butikken, har utflukter til Storøya og bruker svømmehallen og skolene på Hundsund. Vi besøker andre barnehager på Snarøya,  går på besøk hjem til alle barna og er aktive på aktiviteter i nærmijløet. 

Vi jobber aktivt med å stimulere til mer og bedre uteaktivitet. Uteaktivitet gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og flere erfaringer. Uteaktivitet i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysisk aktivitet blir en narurlig og lystbetont del av hverdagen. Uteaktiviteter gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i naturen samtidig som nye og gode sosiale relasjoner på tvers av etablerte vennskap, avdelinger og aldersgrupper blir dannet.