Sikkerhet i Flåklypa

Område:
Tidspunkt: 23. august 2018 17:00 - 20:30

HMS FOKUS FLÅKLYPA BARNEHAGE 2018/2019 


Helse, miljø & sikkerhet er en stor og viktig del av vår arbeidshverdag. Hver høst gjennomføres: Førstehjelpskurs for alle ansatte, livredningskurs for 1-2 ansatte pr avd. og Lekeplasskontroll/ ettersyn av lekeplassen. Vårt mål er trygge barn og ansatte.


REDD LIV FØRSTEHJELP 


Torsdag 23/8 gjennomførte alle ansatte i Flåklypa barnehage førstehjelpskurs.


Redde liv- kan jeg det? Ja, det kan du – i alle fall kan du være en viktig “medspiller” til det. Noen få timer med REDD LIV FØRSTEHJELP kan være det som skal til for at du eller en av dine medarbeidere kanskje kan bidra positivt i en livsviktig situasjon. 


Besvimelser, pustebesvær, kramper, blødninger og bruddskader er dagligdagse hendelser på alle typer arbeidsplasser. Desverre er tilbudet om å lære førstehjelp altfor lite og i veldig stor grad kun etablert på steder der det jobbes med dels farlige elementer ( byggeplasser, jord / skogbruk, fabrikker o.l. ). Et tilbud om opplæring burde derimot være en selvfølge i alle bedrifter, idrettsklubber, kjøreskoler, skoler, barnehager o.l. I Flåklypa er førstehjelpskurs en del av HMS opplæringen. Alle må delta hver høst, og opplever opplæringen som en trygghet i hverdagen. 


www.redd-liv.no