REODOR FELGEN

På Reodor Felgen er vi opptatt av å skape gode og trygge relasjoner til hverandre. Vi jobber med at barn skal kunne utvikle sosial kompetanse og evne til å kommunisere med andre. Dette ligger i måten sosialt samspill, lek og hverdagsliv ivaretas i barnehagen.
 
Vi jobber også aktivt med at barna skal få kunnskap om mat og at de får ta del i det daglige arbeidet med å tilberede mat. Hvordan vil vi oppnå dette: - Gjøre dagen forutsigbar for barna ved fast dagsrytme og faste rutiner - Være tydelige og konsekvente voksne
 - Ha respekt for hverandre.
 
På Reodor Felgen jobber vi mye med overgangen fra barnehage til skole. Vi fokuser på selvstendighetstrening og orden, gjør oss kjent med skolen og området rundt, lærer å kjenne andre førskolebarn i andre barnehager og involverer de foresatte i overgangen. Vi har førskolegruppe en gang pr. uke gjennom hele året. Våren før skolestart er vi på Vangen på leirskole i tre dager.

Ansatte

Malin
Pedagogisk leder
Ingvild
Barnehagelærer
Mari
Assistent
Oline
Vikar
Astrid
Vikar
Simon
Assistent