LUDVIG

Omsorg, nærhet, trygghet og kjærlighet er grunnleggende hos oss på Ludvig. Vi skal møte hverandre med respekt og akseptere
hverandre for den man er. Det viktigste for barnas trivsel og utvikling, er hvordan de blir møtt av de voksne. Vi skal møte barna på en positiv og hyggelig måte. Det er viktig å kunne sette seg ned på barnas nivå og å kunne ta et barneperspektiv.
 Alle barn er like verdifulle, uavhengig av kjønn, hudfarge, funksjonsnivå, religion, familiebakgrunn etc. 
Det er derfor en selvfølge at barna og foreldrene på Ludvig, skal bli møtt med respekt, toleranse og nestekjærlighet
 

”Den gode barndom”
 
I det legger vi trygge omgivelser, lek og venner, godt samspill og omsorg, og gode hverdagsopplevelser. Alle barn er unike og trenger å utvikle troen på seg selv. Derfor er barnets oppvekstvilkår så viktige og de voksnes rolle så avgjørende. Vi på Ludvig er opptatt av glede og humor. Vi skal være hyggelige med hverandre, vise engasjement ovenfor det barna er interessert i og glede og humor i hverdagen. Vi skal være TILSTEDEVÆRENDE voksne i barnas liv i barnehagen. 

På Ludvig synes vi det er viktig med faste og gode rutiner. Vi fokuserer på en strukturert og forutsigbar hverdag for barna. Vi mener at det skaper trygghet i barnegruppen og en sammenheng i hverdagen. Vi har en god dagsrytme preget av lek, mat og hvile. Dette er grunnleggende behov hos små barn, og det tar vi på alvor.
 
Barnehagen vår er kjent for det fantastiske mattilbudet. Her får barna alle måltidene servert, og barna får spise den samme maten. Vi er opptatt av "det pedagogiske måltidet" og skape en god matkultur blant barna. Vi koser oss med maten, barna får variert kosthold og det er en hyggelig stemning rundt bordet. Barna får tid til å kose seg, vi snakker om det vi spiser og andre morsomme opplevelser i løpet av dagen. 
Hos oss får barna variert frokost, varm lunsj, ettermiddagsmat og frukt og grønt hver dag. Ludvigbarna er aktivt deltagende i for eksempel frokosten og får velge pålegg/brød/knekkebrød selv og etterhvert også lov til å smøre sin egen mat. Vi lager varmmat en gang i uken på avdelingen og her får noen barn være med å hjelpe til. De som ikke sover får også ofte være med å forberede ettermidagsmåltidet. Måltidsfoberedelser er ikke bare hyggelig samvær, men også et situasjon der mye læring foregår ikke bare om mat, men også språk- og matetematiskutvikling, og sosial kompetansetrening.Flåklypa barnehage ligger i et lite og trygt miljø på Snarøya. Barna bor rett ved eller like i nærheten av barnehagen og det trekker vi med oss inn i barnehagehverdagen. Vi har gåavstand til alle barnas hus. Vi går ofte på tur i nærmiljøet, ser på barnas hus og det er veldig populært. Mange av barna har mye med hverandre å gjøre også privat. Det fører igjen til et tett og nært forhold til hverandre i barnegruppen. Tur i englevognene er utrolig populært og barna er veldig glade i å gå på tur, både "korte" turer som for eksempel til Fürststranden eller fotballbanen og lengre turer som også inkluderer buss.

Det er veldig mye sang, musikk og bevegelse på Ludvig. Vi koser oss sammen i formelle og uformelle stunder der musikk og dans står sentralt. Små barn lærer og erfarer mye gjennom å bruke egen kropp og sanser så det er det viktig at det er rom for. Både på barnas eget initiativ og aktiviteter arrangert av oss voksne. 

Selv om barna ikke har så mange fingre å vise frem når vi spør om deres alder, så er de barn med ubegrensede muligheter, og det er vår oppgave å legge tilrette for dem og deres utvikling, og ikke minst heie de frem mens de går. 

Ansatte

Magdalena
Barne- og ungdomsarbeider
Victoria
Barnehagelærer
Astrid
Vikar
Youness
Assistent
Hege
Pedagogisk leder
Benedicte
Assistent